زندگی نامه دانشمندان ایران جهان در علم قرانی

ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن توسی ملقب به خواجه نص(۱) ابوعلی سینا(۱) انـدرزهایی زیبا از دانشمنـد بزرگ آلبـرت اینـشتیـن(۱) پروفسور لطفی زاده(۱) پروفسور مجید سمیعی(۱) دانشمند ایرانی arani(۱) دانشمندان روانشناسی(٢) دانشمندان ریاضی(٢) دانشمندان زمین شناسی(۱) دانشمندان زن(٢) دانشمندان زیست شناسی(۱) دانشمندان سایر علوم(۱) دانشمندان شیمی(۱) دانشمندان علوم پزشکی(۱) دانشمندان فلسفه(۱) دانشمندان نجوم(۱) ریاضیدانان دوره اسلامی(۱) زمین(٢) زندگی نامه پروفسور حسابی(۱) زندگینامه چهار دانشمند ریاضی(۱) سوال:(۱)

والاترین انسان
ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱۸   کلمات کلیدی: پندهای روز ،درس زندگی ،بیمه امید و عشق ،ادبیات روز

والاترین انسان کسی هست که با عزمی شکست ناپذیر؛ انتخاب کند.


هر موجودی؛ یک سرود الهی است بی همتا؛ منحصر به فرد؛ تکرار نشدنی و غیر قابل مقایسه.


اگر بتوانی تماماً و یک دل عشق بورزی؛ از عمق دلت؛ زندگی تو سرشار از شادی و احساس می*شود نه تنها برای خودت بلکه برای دیگران هم اصلاً تو برای دنیا برکت و نشاط خواهی شد.
اگر عشقی احساس نمی*کنی؛ تظاهر نکن، سعی نکن نمایش بدهی که عاشقی حتی اگر خشمگینی بگو که خشمگین هستی و باش ولی حقیقی باش.


زندگی یک مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد.


هیچکس نمی*تواند تو را تغییر دهد. تنها خودت قادر به تغییر خودت هستی.
اصیل بودن و واقعی بودن نهایت زیبایی است.


اصیل بودن یعنی واقعی بودن خنده*هایت، گریه*هایت، نفرتت و عشقت و همه زندگیت باید واقعی باشد تا اصیل باشی.


آنان که طمع کارند؛ برای پر کردن احساس تهی بودنشان بارها و وزنه*ها را با خود حمل می*کنند


فرداهایت قشنگ
ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱۸   کلمات کلیدی: فرداهایت قشنگ ،بهیمه عشق به زندگی
فرداهایت قشنگ

یادت باشه تا خودت نخوای هیـچ کس نمیتونه زندگیتو خراب کنه !
 
یادت باشه که آرامش رو باید تو وجود خودت پیدا کنی!
 
یادت باشه خدا همیشه مواظبته!
 
یادت باشه همیشه ته قلبت یه جایی برای بخشیدن آدما بگذاری ...
 و : 
1.منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش...اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن؛همه رهگذرند!
 
2.زبان استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند،مراقب حرفهایمان باشیم!
 
3.به کسانی که پشت سر شما حرف میزنند بی اعتنا باشید،آنها به هما نجا تعلق دارند،یعنی دقیقا"پشت سر شما!
 
4.گاهی در حذف شدن کسی از زندگیتان حکمتی نهفته است. اینقدراصرار به برگشتنش نکنید!
 
5.آدما مثل عکس هستن،زیادی که بزرگشون کنی کیفیتشون میاد پایین!
 
6.زندگی کوتاه نیست،مشکل اینجاست که ما زندگی را دیر شروع میکنیم!
 
دردهایت را دورت نچین که دیوارشوند،
زیرپایت بچین که پله شوند
 
هیچوقت نگران فردایت نباش،
خدای دیروز و امروزت،فرداهم هست
 
ما اولین دفعه است که تجربه بندگی داریم
ولى اوقرنهاست که خداست
 
فرداهایت قشنگ...

سه چیز را نگه دار
ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱۸   کلمات کلیدی: بهشت حقیقت دارد!
سه چیز را نگه دار:
گرسنگیت را سر سفره دیگران
زبانت را در جمع
و چشمت را در خانه دوست . .
 

ﺩﺭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﯼ ﻓﺘﺢ
ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱۸   کلمات کلیدی: بهیمه عشق به زندگی
ﻫﯿﭻ ﻣﮕﺴﯽ
ﺩﺭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﯼ ﻓﺘﺢ ِ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ...

ﻫﯿﭻ ﮔﺮﮔﯽ
ﮔﺮﮒ ِ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﺵ ﻧﻤﯽ ﮐشد .

ﻫﯿﭻ ﮐﻼﻏﯽ ﺑﻪ ﻃﺎﻭﻭﺱ
ﺭﺷﮏ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﺩ .
ﻭ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﺎﺭﻗﺎﺭﮎ ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻣﻮﺵ ﻓﯿﻞ ﺭﺍﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺵ تحسین ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻞ ، ﻣﺎﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﻫﻢ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ...

ﻋﻘﺎﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ
ﮐﻪ
ﺁﺳﻤﺎﻥ
ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺧﻠﻮﺕ است...

ﻻﮎ ﭘﺸﺖ
ﺁﻫﻮ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ...
ﺑﺎﻍ ، ﺑﻬﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩ

ﺩﺭﺧﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ...

ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ...
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ
ﺭﺍﻩ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ...

ﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ...
ﮐﻮﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺪ

ﻫﯿﭻ ﺳﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﺪ
ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ
ﺗﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﯾﮕﺮﺵ ﻫﻢ ﺑﺘﺎﺑﺪ...

ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺭﻭﯾﺎﻧﺪﻥ،
ﺯﺷﺖ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ...

درس زندگی
ساعت ۸:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٩   کلمات کلیدی: درس زندگی ،پندهای روز ،اسرار موفقیت در زندگی ،بهشت حقیقت دارد!

درس زندگی

  درس زندگی

درس زندگی

درس زندگی


واجبات و آداب سفره در کلام امام حسن(ع)
ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۳   کلمات کلیدی: حدیث روزانه ،پندهای روز ،آیا میدانید ،درس اخلاق اسلامی

واجبات و آداب سفره در کلام امام حسن(ع)

امام حسن مجتبی علیه‌‏السلام:- در خصوص آداب سفره-  آداب سفره دوازه تاست که چهارتاى آنها واجب است...و چهار تا از باب رعایت ادب مى‏‌باشد. امّا آن چهارتا که واجبند: معرفت، خشنودى، نام خدا بر زبان آوردن و شکرگزارى...و امّا آن چهار که از باب رعایت ادب مى‏‌باشد: خوردن از آنچه در جلوى توست، کوچک گرفتن لقمه، خوب جویدن غذا و کمتر نگاه کردن به صورت مردم.

متن حدیث:

الإمامُ الحسنُ علیه‏‌السلام:
فِی المَائدةِ اثْنَتَا عَشرَةَ خَصْلَةً یَجِبُ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ أنْ یَعْرِفَهَا : أرْبَعٌ مِنْها فَرْضٌ ، وَ أرْبَعٌ سُنَّةٌ ، وأرْبَعٌ تأدِیبٌ. فَأمَّا الفَرْضُ: فَالمَعْرِفَةُ، وَالرِّضَا، وَالتَّسْمِیَةُ، وَالشُّکْرُ. وَأمَّا السُّنَّةُ: فَالوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ، والجُلُوسُ عَلَى الجَانِبِ الأیْسَرِ، والأکْلُ بِثَلاثِ أصَابِعَ. وَلَعْقُ الأصَابِعِ. وَأمّا التَّأدِیبُ: فَالأکْلُ مِمَّا یَلِیکَ، وَتَصْغِیرُ اللُّقْمَةِ، وَتَجْوِیدُ المَضْغِ، وَقِلّةُ النّظَرِ فِی وُجُوهِ النّاسِ.


«وسائل الشیعه،ج16،ص 539»


نوشیدنی هایی که مغز را تقویت می کند
ساعت ٦:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۳   کلمات کلیدی: رژیم غذایی برای تقویت حافظه ،خواص گیاهان دارویی ،سلامتی و تنناسب اندام

نوشیدنی هایی که مغز را تقویت می کند

برخی از نوشیدنی ها باعث تقویت مغز می شود. این نوشیدنی ها تولید خاص یک شرکت ویژه نیست بلکه نوشیدنی های طبیعی است که مصرف آن برای سالم نگه داشتن مغز توصیه می شود. از طرفی مصرف بعضی از نوشیدنی ها نیز منع شده است. از جمله نوشیدنی های الکلی که به کبد ضرر می رساند و باعث کدر شدن مغز (Brain Fog) می شود.همچنین نوشیدنی های شیرین برای قلب مضر است و به مرور زمان مشکلات عصبی ایجاد می کند که روی حافظه و تمرکز تأثیر می گذارد. نوشیدنی های حاوی مواد شیرین کننده و رنگ مصنوعی برای مغز سمی است و در نهایت روی قدرت شناخت افراد تأثیر منفی می گذارد. از طرفی این مواد سرطان زا و جهش زاست.برای تقویت حافظه انجام بازی های فکری و مصرف این نوشیدنی ها توصیه می شود:

 

he3394 نوشیدنی هایی که مغز قوی میکند

 

* آب انار:
این میوه سرشار از آنتی اکسیدان های منحصر به فرد است که علاوه بر بهبود حافظه، قدرت شناختی فرد را نیز افزایش می دهد. نوشیدن روزی یک لیوان آب انار مفید است.

 

he3393 نوشیدنی هایی که مغز قوی میکند

 

* چای:
چای سیاه یا سبز، در تقویت عملکرد مغز موثر است. «EGCG» موجود در چای سبز علاوه بر تقویت حافظه باعث افزایش روند تولید سلول های مغز نیز می شود. چای سرشار از آنتی اکسیدان است.

 

he3391 نوشیدنی هایی که مغز قوی میکند

 

* شکلات تلخ:
فلاوانوئید کاکائو، دیواره رگ های خون را شل می کند و در کاهش فشارخون نقش دارد. این امر باعث می شود اثر تخریبی کمتری روی مغز ایجاد شود. مصرف یک فنجان شکلات داغ می تواند خطر بروز سکته را کاهش دهد.

 

he3392 نوشیدنی هایی که مغز قوی میکند

 

* چای دارچین و زردچوبه:
دارچین حاوی ۲نوع ترکیب پروآنتوسیانین و سینامالدئید است که میزان پروتئین های T در مغز را کاهش می دهد. پروتئین های T رسوب مغزی ایجاد می کند که در بیماری اختلال حافظه نقش دارد. زردچوبه به علت داشتن ماده فعال به نام کورکومین مانع از پیشرفت این اختلال می شود. برای کسب نتیجه مطلوب مقدار کمی روغن زیتون نیز به این نوشیدنی اضافه کنید. روغن زیتون حاوی ترکیبی است که از ابتلا به آلزایمر پیشگیری می کند.

 

he3389 نوشیدنی هایی که مغز قوی میکند

 

* آب معمولی:
علاوه بر این که ۷۰درصد بدن انسان را آب تشکیل می دهد، برای دفع سموم و حفظ شادابی پوست، بدن نیاز به آب دارد. به همین دلیل است زمانی که بدنتان دچار کمبود آب می شود، نمی توانید درست فکر کنید و دچار سردرد می شوید.

 

he3388 نوشیدنی هایی که مغز قوی میکند

 

* آب سیب، هویج و چغندر قرمز:
نوشیدنی مخلوط این ۳ماده، سرشار از آنتی اکسیدان، ویتامین ها و موادمعدنی است. چغندر، میزان تولید اکسیدنیتریک را در مغز افزایش می دهد و گردش خون را بهبود می بخشد. هویج حاوی بتاکاروتن است که نه فقط برای چشم مفید است بلکه از استحاله مغز نیز جلوگیری می کند. سیب از بروز بیماری استحاله عصب از جمله آلزایمر پیشگیری می کند.

 

he3390 نوشیدنی هایی که مغز قوی میکند

 

* شیر نارگیل:
تمامی مواد موجود در نارگیل برای بدن به ویژه مغز مفید است. اختلال حافظه را می توان با مصرف این نوشیدنی به تأخیر انداخت. این نوشیدنی علاوه بر ایجاد تعادل الکترولیت ها، ویتامین ها و موادمعدنی، روند خون رسانی به مغز را بهبود می دهد. 


انسان در ذات خود فقیر است،
ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢   کلمات کلیدی: انسان در ذات خود فقیر است،

بسم الله الرحمن الرحیم

انسان در ذات خود فقیر است، «فقر» یعنی نداشتنی که باید داشت. این دیوار چشم ندارد، ولی نیازمند چشم هم نیست، چون اصلاً استعداد آن را ندارد. اما انســان فقیــر است چون دارای نداشتنـی است که می‌توانـد داشته باشد. قرآن هم در این رابطه می‌فرماید: «یا اَیَّهاالنَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَراءُ اِلَی اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِی الْحَمیِدُ»  ای مردم! شما فقیرانی هستید که می‌توانید از خدای غنی حمید برخوردار بشوید.

... انسان می‌تواند در لوح جانش متأثر از صورت ها ومعانی‌ای بشود که این صورت‌ها و معانی خلأهای او را پر کند. حال سؤال این است که چه معانی و صورت‌هایی است که اگر انسان بگیرد واقعاً غنی می‌شود؟ اگر درون برکه آبی سنگ و ریگ بریزید، این برکه از بین نرفته است ولی پر می‌شود آن هم از چیزی که برکه‌بودن آن را از آن می‌گیرد. اگر یک انسانی هم از غیر انسانیت پر شود، پر شده‌است ولی انسانیتش ضایع شده است.

مقام انسان، مقام قبول و انفعال است، ولی از چه چیزی باید پر شود، و جانش آن‌را قبول کند؟ مسلّم از انسانیت. فیض انسانیت را از چه کسی بگیرد؟ از عین‌الانسان. عین‌الانسان چه کسی است؟ امام زمان عج.


...علم که مقوله‌ای وجودی است و دارای شدت و ضعف است. به طوری که می‌توان گفت آن فرد دارای علم شدید و یا علم ضعیف است. و همین که علم دارای شدت و ضعف است، دارای درجه شدید و یا علم مطلق هم هست، پس مطلقِ علم داریم، که همان علیم مطلق، یعنی حضرت حق است.

انسانیت هم ذاتی است که مَقُولِ به تشکیک است(درجات ضعیف و شدید دارد) و می‌توان گفت: فلانی انسـانیتش شدیـد‌تر است پس همین که انسانیت، شدت وضعف‌بردار است، یک انسان مطلق یا انسان کامل داریم. آیا انسان کامل گوشت کامل است؟ خیر، چون انسانیت یک مقام معنوی است. پس انسان کامل هم یک مقام معنوی است...

مقام انسان کامل مقامی است که برکه‌اش از انسانیت پر است. خلأهایی که انسانیتش را ناقص کند، ندارد. انسان کامل، مقامی است که اگر نظر کند به لوح جان بقیه انسان‌ها، آن‌ها هم انسان می‌شوند.

بخشی از کتاب جایگاه و معنی واسطه فیض اثر استاد طاهر زاده کتاب را میتوانید از صفحه  زیر دانلود کنید(دانلود آن از نظر شرعی اشکال ندارد مولف راضی است)

http://shia-patogh.blogfa.com/post/1070


رمزگشایی از «اروپا» در فضا توسط یک ایرانی
ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢   کلمات کلیدی:

رمزگشایی از «اروپا» در فضا توسط یک ایرانی

 
ناسا در آینده ای نزدیک کاوشگر Clipper را با هدف کشف ناشناخته های «اروپا» مهمترین قمر مشتری راهی فضا می کند و در این میان بابک فردوسی، مهندس پرواز از جمله طراحان این مأموریت است.
 
خبرگزاری مهر: ناسا در آینده ای نزدیک کاوشگر Clipper را با هدف کشف ناشناخته های «اروپا» مهمترین قمر مشتری راهی فضا می کند و در این میان بابک فردوسی، مهندس پرواز از جمله طراحان این مأموریت است.

"اروپا" قمر یخ زده مشتری محسوب می شود که برای دانشمندان از ارزش و اعتبار زیادی برخوردار است. تصور می شود این جرم فضایی مکان مناسب احتمالی برای وجود حیات فرازمینی باشد.

به همین منظور ناسا به لطف ۳۰ میلیون دلاری که برای توسعه برنامه اکتشافی اروپا به دست می آورد کاوشگر Clipper را به سوی آن پرتاب می کند.

رمزگشایی از «اروپا» در فضا توسط یک ایرانی

بابک فردوسی مهندس ایرانی آزمایشگاه پیش رانش جت ناسا در کالیفرنیا که پیش از این در مأموریت روبات "کنجکاوی" مسؤولیت مدیریت پرواز را بر عهده داشت، این بار طراح اصلی این مأموریت است. او در گفتگوی کوتاه با Space.com به تشریح نکاتی درخصوص مأموریت Clipper برای رمزگشایی از اروپا پرداخته است.

اصولا چرا قرار است راهی اروپا شویم؟

همچون مریخ، اروپا هم جزئی از چشم انداز فضای ما به شمار می آید. ما بر این باور هستیم که این جرم فضایی دارای پوسته ای متشکل از اقیانوس های آب شور بزرگ زیرسطحی است. همچنین تصور می کنیم که در آنها ترکیبات مورد نیاز برای ادامه حیات وجود داشته باشد، از جمله آب، گرما و مواد شیمیایی ناشی از هسته اروپا و این دقیقا همان چیزهایی است که در زمین نیز مشاهده می کنیم. پس چرا نخواهیم سفری به این قمر جذاب آن هم سوار بر زیردریایی داشته باشیم!

رمزگشایی از «اروپا» در فضا توسط یک ایرانی

قرار است در این سفر چه برنامه هایی دنبال شود؟

ما از کنگره بودجه اختصاصی برای این مأموریت به دست آورده ایم. بر اساس آنچه که در آزمایش پیش رانش ناسا برنامه ریزی کرده ایم قرار است یکسری پروازهای نزدیک به سطح در اروپا انجام شود. مشکل اینجاست که اروپا میدان مغناطیسی قدرتمندی دارد. به همین دلیل اگر این پروازها مدت زمان زیادی به طول انجامد لطمات زیادی به سیستم های الکترونیکی کاوشگر وارد می شود. مأموریت اکتشافاتی اروپا در سال ۲۰۲۲ آغاز می شود و احتمالا بین ۲.۵ تا ۷ سال بعد در آنجا خواهیم بود.

شما در مأموریت "کنجکاوی" مریخ نیز حضور داشته اید. چه نکات جالبی از آن مأموریت می توانید بیان کنید.

کنجکاوی نخستین مأموریت من در آزمایشگاه پیش رانش جت ناسا به شمار می آید. درحقیقت خیلی زود پس از اینکه از فاز مطالعاتی وارد فاز مأموریت شدم خود را درگیر این مأموریت مهم و تاریخی دیدم. نهایتا پس از گذشت ۱۰ سال کنجکاوی روی مریخ فرود آمد. ما هیچ شانس دومی نداشتیم. هیچ وقت آن ۷ دقیقه تاریخی و پر التهاب را فراموش نمی کنم زمانی که کاوشگر در حال فرود در اتمسفر مریخ بود. از آن گذشته وجود تأخیر زمانی اندکی میان زمین و مریخ کار ما را در فرآیند فرونشاندن کاوشگر مشکل کرده بود.

غذایی‌که هر قاشقش 120‌ میلیون تومان‌ است
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢   کلمات کلیدی: رژیم غذایی برای تقویت حافظه ،آیا میدانید

غذایی‌که هر قاشقش 120‌ میلیون تومان‌ است

 
یک نوع خاصی از خاویار که تنها در گونه نادری از ماهی خایار یاد می شود به همراه مقداری طعم دهنده و البته زیبا شده توسط دانه های طلای 24 عیار گران ترین غذایی است که می توان روی کره زمین سفارش دارد و خورد.
 

باشگاه خبرنگاران: تا به حال فکر کرده اید که گران ترین غذایی که می توان در این کره خاکی خورد چیست؟ این غذا تنها در رستوران های بسیار شیک که توانایی خرید محصولات اولیه را برای درست کردن تنها یک پرس را دارند سرو می شود.

یک نوع خاصی از خاویار که تنها در گونه نادری از ماهی خایار یاد می شود به همراه مقداری طعم دهنده و البته زیبا شده توسط دانه های طلای 24 عیار گران ترین غذایی است که می توان روی کره زمین سفارش دارد و خورد.

غذایی‌که هر قاشقش 120‌میلیون تومان‌است

این غذا که تنها رستوران های خاص آن را سرو می کنند به ازای هر کیلو 300 هزار دلار فروخته می شود که تقریبا معادل هر قاشق 40 هزار دلار است. این یعنی برای صرف این غذا باید قاشقی 120 میلیون تومان هزینه کرد.

خاویار این غذا را باید پس از مراحلی از یک نوع خاویار خاص گرفت به طوری که "والتر گرول" اتریشی پدیدآوردنده این غذا می گوید:" به ازای هر 5 کیلو از خاویار می توان یک کیلو خاویار مخصوص درست کرد مشقت های زیادی دارد."


مضرات خوابیدن در کنار تلفن همراهتان
ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢   کلمات کلیدی: مضرات خوابیدن در کنار تلفن همراهتان ،علمی ،رایانه روز ،اینترنت در موبایل

مضرات خوابیدن در کنار تلفن همراهتان

تحقیقاتی که انجام شده نشان میدهد ۴۴ درصد افراد هنگام خواب تلفن همراه را در کنار بالش خود می گذارند که این بسیار خطرناک می باشد .

cellphone_sleep_bed

آتش سوزی :

به هردلیلی از قبیل انفجار باتری تلفن یا اتصال به برق و آتش سوزی تخت و رخت خواب وجود دارد .

بیخوابی :

تلفنهای همراه و همچنین دستگاههای تکنولوژیک و تلویزیون نوری از خود به نام نور آبی منتشر می کنند. این نور هرمون ملاتونین را که عامل خواب است تضعیف می کند و باعث بی خوابی می شود.

سرطان :

مدارک علمی قطعی در این باره که تلفن همراه کاملا بی ضرر است یا آنکه ضرر دارد و باعث سرطان است ، وجود ندارد اما تحقیقات نشان می دهد تلفن همراه درصدی اشعه لیزری و امواج ظریف از خود صادر می کند که سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۱ میلادی آن را منبع سرطان در کودکان اعلام کرده بنابراین پیشگیری بهتر از درمان است.


نکات امتحانی برای اهدای خون
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢   کلمات کلیدی: نکات امتحانی برای اهدای خون ،سلامتی و تنناسب اندام ،ابوعلی سینا ،رژیم غذایی برای تقویت حافظه
ehdaye_khun

نکات امتحانی برای اهدای خون

 

1- سعی کنید چند روز قبل از اهدای خون، موادغذایی غنی از آهن را مصرف کنید، مانند گوشت قرمز، ماهی، مرغ، حبوبات و غلات و اسفناج.

 

2- سعی کنید شب قبل از اهدای خون استراحت کافی داشته باشید و خوب بخوابید. خواب کافی سبب کاهش سموم بدن می شود و خون را برای اهدا کردن سالم تر می کند.
۳- چند ساعت قبل از اهدای خون، به مقدار کافی آب بنوشید تا خون شما رقیق شود. همچنین این کار سبب می شود تا فرد اهداکننده، پس از دادن خون، کمتر دچار مشکل شود.

 

4- سعی کنید قبل از اهدای خون غذاهای سالم میل کنید و از مصرف غذاهای سرخ کرده و چرب پرهیز نمایید.

 

5- سعی کنید حداقل دو روز قبل از اهدای خون، از مصرف داروهایی مانند آسپیرین خودداری کنید. اگر از پلاکت خون شما برای افراد نیازمند به پلاکت استفاده شود، در صورتی که از داروهایی مانند آسپیرین استفاده کرده باشید، ممکن است نتوانند از آن برای اهدا استفاده کنند.

 

6- اگر اهداکننده دائمی خون می باشید، همیشه کارت مخصوص اهدای خون خود را همراه داشته باشید.

 

7- اگر برای اولین بار است که اقدام به اهدای خون خود می کنید، حتما کارت شناسایی، همراه خود داشته باشید، زیرا  مراکز سازمان انتقال خون از پذیرش افراد بدون کارت شناسایی خودداری می کند.

 

در حین اهدای خون آرامش خود را حفظ کنید

۸- هرگز با معده خالی برای اهدای خون اقدام نکنید. سعی کنید چند ساعت قبل آن غذای مناسبی بخورید.

 

9- اگر فردی هستید که احساس می کنید ممکن است در حین اهدای خون دچار تهوع و استفراغ شوید، بلافاصله قبل از اهدا چیزی میل نکنید، زیرا ممکن است احساس شما به واقعیت تبدیل شود.

 

نکات لازم حین اهدای خون

۱- به یاد داشته باشید که قبل از مراجعه به مراکز انتقال خون، لباس های با آستین کوتاه بپوشید و یا حتی المقدور از لباس هایی استفاده کنید که آستین آنها به راحتی بالا برود تا در حین اهدای خون دچار مشکل نشوید.

 

2- به فرد متخصصی که خون شما را می گیرد اجازه دهید تا از هر بازویی که مناسب تر است، برای گرفتن خون استفاده کند. او خوب می داند که چگونه رگ پیدا کند و با ایجاد کمترین آسیب خون را بگیرد.
۳- سعی کنید در حین اهدای خون اصلا استرس نداشته باشید و کاملا آرامش خود را حفظ کنید. با این کار، هم خون اهدایی سالم تر و قابل استفاده برای دیگران می شود و هم سلامتی خود شما به خطر نمی افتد.

 

4- کار اهدای خون ممکن است مدتی به طول انجامد. بنابراین به شما پیشنهاد می شود که کتاب و یا مجله ای مطالعه کنید و یا با دیگر اهداکنندگان صحبت کنید تا متوجه گذشت زمان نشوید.

 

5- بلافاصله بعد از اهدای خون، زمانی را برای نوشیدن و مصرف مواد قندی خوراکی بگذارید. معمولا در مراکز اهدای خون، محلی برای پذیرایی از افراد اهداکننده خون وجود دارد تا کمبود خون از دست رفته خود را بلافاصله با مصرف انواع مایعات به دست آورند و جبران کنند.

 

6- اگر حین اهدای خون، احساس سرما کردید، از پرسنل مراکز انتقال خون بخواهید تا پتویی به شما بدهند. احساس سرما، طبیعی و به دلیل افت فشار خون است.

 

7- اگر نگاه کردن به سوزن، احساس بدی به شما می دهد، سعی کنید حواس خود را پرت کنید و نفس عمیقی بکشید و آرامش خودرا حفظ نمایید.

 

نکات لازم بعد از اهدای خون

۱- سعی کنید بلافاصله بعد از اهدای خون نایستید و به کار روزانه خود مشغول نشوید. برای مدتی بصورت خوابیده بمانید و بعد کمی بنشینید و به تدریج بایستید. ممکن است به دلیل کاهش مواد قندی و مایعات موجود در خون، احساس سرگیجه به شما دست دهد و نتوانید تعادل خود را حفظ کنید.

 

اگر تا چند ساعت پس از اهدای خون، احساس سردرد و سرگیجه می کنید، دراز بکشید و پاهای خود را بالاتر از سطح بدن خود قرار دهید تا زمانی که این احساس برطرف شود.
۲- سعی کنید کار آن روز خود را سبک تر کنید، زیرا انرژی شما برای مدت کمی کاهش پیدا می کند و ممکن است سریعا دچار خستگی و بی قراری شوید.

 

3- برای مدت دو تا سه روز پس از اهدای خون، مقدار زیادی مایعات بنوشید تا خون از دست رفته شما جبران شود.

 

4- از پرداختن به هر گونه فعالیت بدنی شدید و بلند کردن اجسام سنگین، تا حدود پنج ساعت پس از اهدای خون بپرهیزید. حتی اگر احساس ضعف نمی کنید، اقدام به فعالیت های جسمی سنگین نکنید، زیرا ممکن است عواقب بدی در آینده برای شما داشته باشد.

 

5- اگر تا چند ساعت پس از اهدای خون، احساس سردرد و سرگیجه می کنید، دراز بکشید و پاهای خود را بالاتر از سطح بدن خود قرار دهید تا زمانی که این احساس برطرف شود.

 

6- ممکن است خونریزی در ناحیه ای که سوزن وارد شده است ادامه پیدا کند و حتی پس از برداشتن پانسمان نیز ادامه یابد. لذا سعی کنید حدود ۳ تا ۵ دقیقه این ناحیه را فشار دهید و بازوی خود را بالا نگه دارید.
اگر خونریزی و یا کبودی در زیر پوست آن ناحیه رخ دهد، بسته یخی را به طور متناوب، بر روی آن منطقه بگذارید تا ناراحتی آن برطرف شود. لازم به ذکر است که ادامه یافتن خونریزی در اهداکنندگان خون به ندرت رخ می دهد.

 

7- اگر شما فردی هستند که حتی برای یک بار در زندگی خود، خون اهدا کرده اید، باید بسیار خوشحال باشید و خدا را به خاطر این نعمت بزرگ شکر کنید، زیرا مطمئن باشید که خداوند لیاقت نجات بندگان بیمار خود را به هر فردی نمی دهد.
۸- سعی کنید بلافاصله بعد از اهدای خون، اقدام به رانندگی نکنید، زیرا ممکن است به دلیل ضعف ناشی از کاهش خون، دچار سانحه شوید.

 

9- از رژیم غذایی غنی از آهن پیروی کنید و موادغذایی تازه استفاده کنید تا مواد از دست رفته بدنتان جبران شود.

 

منبع: تبیان


رگهای بسته قلبتان را باز کنید
ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢   کلمات کلیدی: شیخ الرئیس نواسه علی سینا ،زندگی نامه دانشمندان ،خواص گیاهان دارویی ،کاهش کلسترول با خوردن سیب
sir_limootorsh

رگهای بسته قلبتان را باز کنید

 اگر دچار گرفتگی رگ های قلبی شده اید، نیازی به عمل قلب باز ندارید، زیرا گرفتگی رگ ها پس از این، شما را آزار نخواهد داد. فقط کافی است، روزی نصف استکان (معادل ۳۰ سی سی) از این نوشیدنی غلیظ و طبیعی را میل نمایید تا مشکل تان به کلی برطرف گردد.

افرادی که مشکل چربی خون بالا دارند و میزان کلسترول بد (LDL) در آنها بالاست و رگ های بدن آنها در اثر رسوب چربی ها دچار گرفتگی شده است ، پس از مصرف این محلول می توانند شب ها بدون پریشانی خاطر، خواب راحت و آسوده ای داشته باشند.

همچنین مصرف این محلول، برای کسانی که سایش دندان (دندان قروچه) و یا جرم دندان دارند، مفید است.

طرز تهیه:

۳۰ عدد حبه ی سیر را پوست بگیرید و همراه با ۵ عدد لیمو ترش (شیرازی) با پوست که قبلا هسته های آنها را گرفته اید، در هم زن (میکسر) بریزید. پس از آن که همه ی محتویات در میکسر له شد، با یک لیتر آب مخلوط نموده و بجوشانید (نکته ی مهم: فقط و فقط، یک بار جوش بخورد).

پس از سرد شدن، آن را از صافی رد نمایید و محتویات را داخل یک شیشه بریزید و در یخچال نگهداری کنید.

طرز مصرف:

روزانه نصف استکان از این نوشیدنی (به اختیار خودتان قبل یا بعد از غذاهای اصلی) را میل نمایید. پس از گذشت سه هفته ، احساس جوانی و شادابی در تمام وجودتان قابل لمس خواهد بود، زیرا تمامی گرفتگی های رگ های بدن و سایر عوارض آن مثل دید کم و سنگینی گوش برطرف خواهد شد.

به یاد داشته باشید، بعد از مصرف یک دوره ی سه هفته ای، باید هشت روز استراحت کرده و سپس دومین دوره ی مصرف سه هفته ای را شروع کنید. به این ترتیب یک تاثیر مطلوب را تجربه خواهید کرد. این دوره ی درمان ارزان و بی ضرر را می بایست هر ساله تکرار کنید.

البته باید گفت که با خوردن این نوشیدنی، هیچ کس بوی نامطلوب سیر را از شما احساس نخواهد کرد.

(اگر مشکل قلبی دارید، بهتر است قبل از مصرف این مخلوط با پزشک خود مشورت کنید).

سایت دانشکده پزشکی دانشگاه اِرلانگن آلمان

منبع : تبیان


آیا میدانید
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢   کلمات کلیدی: آیا میدانید ،دانشمندان علوم پزشکی ،رایانه روز ،دانشمندان روانشناسی

آیا میدانید Stewardesses طولانی ترین کلمه ایست که می‌توانید با دست چپ تایپش کنید
آیا میدانید اکثر افراد در کمتر از ۷ دقیقه خوابشان می‌برد!
آیا میدانید یک انسان ۸ ثانیه بعد از قطع گردن هنوز به هوش است
آیا میدانید سالی ۵۰۰ شهاب سنگ به زمین برخورد میکنند
آیا میدانید خورشید روزی ۱۲۶,۰۰۰ میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می فرستد
آیا میدانید کوچکترین زمین فوتبال ساخته شده یک بیست هزارم یک تار مو است(نانو)
آیا میدانید با دویدن می توان مسافر زمان بود و کسری از ثانیه از دیگران بیشتر عمر کرد
آیا میدانید ۸۰% حرفهایی که در طول روز میزنیم باخودمان است
آیا میدانید در واشنگتن‌ بیشتر از مردمانش، تلفن وجود دارد.
آیا میدانید ۵۶% افرادی که دست چپ هستند، تایپیستند
آیا میدانید برای تولید ۱ لیتر بنزین ۲۳,۵ تن گیاه در گذشته مدفون شده است
آیا میدانید هر ۱ دقیقه نسل یک موجود زنده منقرض میشود
آیا میدانید داوینچی همزمان با یک دست مینوشت و با دست دیگر نقاشی میکشید
آیا میدانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد میکنند
آیا میدانید اب دریا بهترین ماسک صورت است
آیا میدانید در ساخت برج ایفل ۲,۵ میلیون پیچ و مهره به کار رفته است
آیا میدانید طول تمام رگهای بدن ما ۵۶۰ هزار کیلومتر است
آیا میدانید بینی انسان قادر به تشخیص ۱۰,۰۰۰ نوع بو مختلف است
آیا میدانید انرژی که خورشید در ۱ ثانیه تولید میکند برای مصرف ۱ میلیون سال زمین کافی است
آیا میدانید غیر ممکن است که بتوانید با چشمان باز، عطسه کنید


حدیت روز .salamquran.ir/
ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٥   کلمات کلیدی: حدیث روزانه ،پندهای روز ،سبک زندگی اسلامی ،درس اخلاق اسلامی

 

قال رسول الله (ص): اَوَّلُ الوَقتِ رِضوانُ اللّه وَوَسَطُ الوَقتِ رَحمَةُ اللّه وَآخِرُ الوَقتِ عَفوُ اللّه ؛
نماز در اول وقت خشنودى خداوند، میان وقت رحمت خداوند و پایان وقت عفو خداوند است.

http://www.salamquran.ir/


← صفحه بعد